LvRuEnDe

Pilna cikla projektu realizācija, juridiskās konsultācijas

Parka nodošana ekspluatācijā

Ciešā sadarbībā ar klientu nodrošinām parka nodošanu ekspluatācijā:

  • izpilddokumentācijas komplektēšanu un pārbaudi;
  • mehānisko pārbaužu, lai nodrošinātu atbilstību ražotāja specifikācijām, veikšanas organizēšanu;
  • elektrisko, sakaru un citu komunikāciju sistēmu pārbaužu un testu organizēšanu;
  • pievadceļu un laukumu stāvokļa atjaunošanu pēc būvniecības procesa noslēšanas;
  • vides sakopšanas organizēšanu; 
  • vēja parka nodošanu ekspluatācijā elektrostacijā.