LvRuEnDe

Pilna cikla projektu realizācija, juridiskās konsultācijas

Sākotnējā projekta izpēte

Sākotnējās projekta izpētes mērķis ir veikt projekta realizācijas iespējamības un izmaksu novērtējumu vēja parkam izvēlētajā reģionā:

  • izvēlieties potenciālās vietas vēja parka būvniecībai; 
  • vēja parka izvietojuma skiču izstrāde; 
  • piemērotu vēja turbīnu modeļu izvēle; 
  • pieslēguma vietu apzināšana;
  • aptuveno izmaksu aprēķinu sagatavošana;
  • saistīto juridisko konsultāciju sniegšana, korporatīvās komunikācijas plāna sagatavošana.